Archive

Archive for 04/06/2017

Hội Ngộ Truyền Thông Giáo Tỉnh Huế Tại Giáo Phận Đà Nẵng 2017

04/06/2017 Leave a comment

Hội Ngộ Truyền Thông Giáo Tỉnh Huế Tại Giáo Phận Đà Nẵng 2017

 

XIN KÍNH MỜI

XIN CLICK VÀO

Hội Ngộ Truyền Thông Giáo Tỉnh Huế

 

 

 

NGUỒN: WEBS DANANG
GPKONTUM (4/06/2017) KONTUM

 

 

Advertisements