Home > Giáo Hội Việt Nam, TinTức > Hội Ngộ Truyền Thông Giáo Tỉnh Huế Tại Giáo Phận Đà Nẵng 2017

Hội Ngộ Truyền Thông Giáo Tỉnh Huế Tại Giáo Phận Đà Nẵng 2017

04/06/2017

Hội Ngộ Truyền Thông Giáo Tỉnh Huế Tại Giáo Phận Đà Nẵng 2017

 

XIN KÍNH MỜI

XIN CLICK VÀO

Hội Ngộ Truyền Thông Giáo Tỉnh Huế

 

 

 

NGUỒN: WEBS DANANG
GPKONTUM (4/06/2017) KONTUM

 

 

%d bloggers like this: