Home > Giáo Hội Việt Nam, GiáoPhận, Giới Thiệu, TàiLiệu, TinTức, Video, Video > Các Đoàn MVTT GiáoTỉnh Huế Kính Viếng Mẹ Trà Kiệu, GP Đà Nẵng 25 5 2017

Các Đoàn MVTT GiáoTỉnh Huế Kính Viếng Mẹ Trà Kiệu, GP Đà Nẵng 25 5 2017

05/06/2017

CÁC ĐOÀN MVTT GIÁO TỈNH HUẾ KÍNH VIẾNG MẸ TRÀ KIỆU,

GP ĐÀ NẴNG 25 5 2017

ĐOẠN VIDEO CLIP

XIN KÍNH MỜI

 

 

NGUỒN : Cuong Mai Tu
Published on Jun 3, 2017
GPKONTUM (05/06/2017) KONTUM

Advertisements
%d bloggers like this: