Home > Giáo Hội Việt Nam, TàiLiệu, TinTức, Video, Video > Thánh Lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Nguyễn Văn Mạnh – Gp. Đà Lạt

Thánh Lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Nguyễn Văn Mạnh – Gp. Đà Lạt

05/06/2017

 Thánh Lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Nguyễn Văn Mạnh – Gp. Đà Lạt

ĐOẠN VIDEO CLIP
XIN KÍNH MỜI

Streamed live on May 31, 2017
Nguồn: WGPSG
GPKONTUM (05/-6/2017) KONTUM

Advertisements
%d bloggers like this: