Home > Giáo Hội Việt Nam, TàiLiệu, TinTức, Video, Video > Đại Hội Hành Hương Về Bên Mẹ Trà Kiệu Năm 2017

Đại Hội Hành Hương Về Bên Mẹ Trà Kiệu Năm 2017

08/06/2017

Đại Hội Hành Hương Về Bên Mẹ Trà Kiệu Năm 2017

Hàng ngàn người tham dự Đại Hội Đức Mẹ Trà Kiệu 2017

Chương trình đại hội hành hương về bên Mẹ Trà Kiệu năm 2017 được chính thức khai mạc với thánh lễ lúc 18 giờ 30 chiều thứ Ba, 30/5/2017 do cha Pl. Maria Trần Quốc Việt, đại diện Giám mục cử hành với sự đồng tế của cha quản xứ Trà Kiệu Gioan Nguyễn văn Hoàng, cha phó Anton Lâm trọng Thi và quý cha đến hành hương sớm. Ngay sau thánh lễ, theo thông lệ vẫn là cuộc kiệu Thánh Thể từ đền Mẹ Thạnh Quang vòng quanh khuôn viên Trung tâm Thánh Mẫu lên Linh đài Mẹ trên đỉnh đồi và tiếp tục cho tới nửa đêm, các giờ chầu Chúa do các cha dòng Thánh Thể hướng dẫn với ý hướng tôn vinh Nữ vương gia đình nơi mầu nhiệm Thánh Thể…

 
 

Published on Jun 6, 2017

GPKONTUM (08/06/2017) KONTUM

Advertisements
%d bloggers like this: