Archive

Archive for 10/06/2017

Bản Tin Giáo Phận Kontum Số 05/2017

10/06/2017 Leave a comment

BẢN TIN GIÁO PHẬN KONTUM SỐ 05/2017

 

XIN CLCK

BẢN TIN SỐ 05/2017

GPKONTUM (06/10/2017) KONTUM

Advertisements

Mầu Nhiệm Chúa Ba Ngôi

10/06/2017 Leave a comment

Mùa Thường Niên Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi Năm A
Xh 34,4b-6.8-9; 2Cr 13,11-13; Ga 3, 16-18

 

 

MẦU NHIỆM CHÚA BA NGÔI

 

Bài suy niệm

Tín điều Một Chúa Ba Ngôi ngày xưa được gọi: Nhất Thể Tam Vị, là một tín điều quan trọng và khó hiểu trong Kitô giáo, thật ra mầu nhiệm Thiên Chúa Độc Nhất thì trong Cựu Ước đã có từ lâu rồi, người Do thái được gọi là dân theo độc thần giáo, tức chỉ tôn thờ Một Thiên Chúa mà thôi, còn các dân khác theo đa thần giáo. Thiên Chúa Ba Ngôi là tín điều mới mẽ, một mặc khải Kinh thánh và được Giáo Hội định tín.

Read more…