Home > BàiGiảng, GiáoPhận, Giới Thiệu, Suy Ngẫm Lời Chúa > Mầu Nhiệm Chúa Ba Ngôi

Mầu Nhiệm Chúa Ba Ngôi

10/06/2017

Mùa Thường Niên Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi Năm A
Xh 34,4b-6.8-9; 2Cr 13,11-13; Ga 3, 16-18

 

 

MẦU NHIỆM CHÚA BA NGÔI

 

Bài suy niệm

Tín điều Một Chúa Ba Ngôi ngày xưa được gọi: Nhất Thể Tam Vị, là một tín điều quan trọng và khó hiểu trong Kitô giáo, thật ra mầu nhiệm Thiên Chúa Độc Nhất thì trong Cựu Ước đã có từ lâu rồi, người Do thái được gọi là dân theo độc thần giáo, tức chỉ tôn thờ Một Thiên Chúa mà thôi, còn các dân khác theo đa thần giáo. Thiên Chúa Ba Ngôi là tín điều mới mẽ, một mặc khải Kinh thánh và được Giáo Hội định tín.

Kinh thánh nói gì về tín điều này. Tìm trong Kinh thánh về mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi, chúng ta thấy có sự thinh lặng. Không đoạn Kinh thánh nào nói rõ về tín điều Một Chúa Ba Ngôi cả. Trong Cựu Ước có ám chỉ đến Chúa Ba Ngôi qua trình thuật ông Ápraham đón tiếp ba thần sứ của Thiên Chúa : “Đức Chúa hiện ra với ông Ápraham tại cụm sồi Mamrê, khi ông đang ngồi ở cửa lều, vào lúc nóng nực nhất trong ngày. Ông ngước mắt lên thì thấy có ba người đứng gần ông … ông sụp xuống lạy…” (St 18, 1-2). Được gợi ý từ trình thuật nầy họa sĩ André Roublev người Nga, ở thế kỷ 16 đã sáng tác bức tranh thánh tượng (icône) nổi tiếng diễn tả buổi tiếp đón các thần sứ dưới hình dạng ba nhân vật ngồi bàn ăn, còn ông Ápraham đứng hầu bàn. Bức thánh tượng được truyền thống công giáo nhìn nhận là lời tiên báo về Chúa Ba Ngôi. Điều đáng suy niệm là trong bức thánh tượng này nhà họa sĩ có đặt một chiếc ghế đẩu trống, không ai ngồi cả. Phải chăng ngụ ý của nhà hoạ sĩ muốn nói chiếc ghế đó là chỗ dành cho bất cứ ai muốn đi vào đối thoại và tham dự đời sống của Thiên Chúa.

Trong Tân Ước nhiều đoạn nói đến Chúa Ba Ngôi nhưng không dùng số đếm toán học: “Cầu chúc toàn thể anh em được đầy tràn ân sủng của Chúa Giêsu Kitô, đầy tình thương của Thiên Chúa, và ơn hiệp thông của Thánh Thần. A-men” (x. Bài Đọc 2. 2Cr 13, 11-13) . Trong Thư thứ nhất, Thánh Gioan có nói đến số ba: “Cả ba đều làm chứng: nước, Thánh Thần và máu” (1Ga 5,8). Lời mặc khải về Thiên Chúa được thánh Gioan khẳng định: “ Thiên Chúa đã ban Con Một cho thế gian để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết” (x. Bài Tin Mừng Ga 3, 16-18). Như thế có sự khẳng định sự hiện diện của Cha, Con và Thánh Thần. Ba Ngôi cũng không phải là danh xưng của Thiên Chúa, nhưng là tên của một tín điều được Giáo Hội tuyên xưng. Chúng ta không biết gì về sinh hoạt của Thiên Chúa. Chúng ta chỉ có thể nói về Thiên Chúa căn cứ vào những gì Đức Giêsu mặc khải qua lời Người nói và việc Người làm. Đức Giêsu chính là hoạt động bên ngoài của Thiên Chúa. Căn cứ vào hoạt động của Người thi ân cho chúng ta mà chúng ta biết về Chúa Ba Ngôi, hoạt động đó gồm có lời Người giảng dạy và các phép lạ Người làm, bản thân của Đức Giêsu là trọn vẹn mặc khải về Chúa Ba Ngôi.

Trong ý nghĩa giản lược chúng ta có thể hiểu về chức năng của từng ngôi vị: Chúa Cha sáng tạo và vận hành vũ trụ ; Chúa Con xuống thế cứu chuộc nhân loại bằng cái chết và sự phục sinh của mình; Chúa Thánh Thần thánh hoá và hướng dẫn Giáo Hội. Chức năng chính yếu của Cha là sinh ra Con; Con được Cha sinh ra; và Thánh Thần xuất hiện cách nhiệm lạ từ tình yêu của Cha và Con, chứ không phải Cha và Con sinh ra Thánh Thần. Ba Ngôi hiện hữu cùng một trật, có cùng một bản thể, có quyền năng ngang nhau, điều làm cho Ba Ngôi khác biệt nhau chính là mối tương quan, Cha sinh ra Con, chứ không nói ngược lại Con sinh ra Cha … Mọi hoạt động của Thiên Chúa Ba Ngôi là do năng lực của Chúa Thánh Thần từ sáng tạo cho đến cứu chuộc.

Thánh Thần là tình yêu liên lỉ giữa Cha và Con, như vậy Thiên Chúa là tình yêu có chuyển động, một tình yêu không đơn độc khép kín trong tháp ngà, do đó sinh hoạt của Thiên Chúa chỉ là tình yêu tạo dựng và cứu độ . Truyền thống Giáo Hội Đông phương cho rằng Thánh Thần là nụ hôn của Cha trao cho Con, khi Cha yêu Con và hôn Con thì Thánh Thần xuất hiện. Thánh Thần xuất hiện một cách nhiệm lạ từ Cha và Con, thần học gọi là nhiệm xuất.

Lạy Chúa Ba Ngôi, con tin thật tình yêu của Chúa Cha đã được thực hiện trong vũ trụ qua các công trình sáng tạo, con tin Chúa Con cứu độ trần gian bằng cuộc khổ nạn và phục sinh, con tin Chúa Thánh Thần là sức sống thánh hoá Giáo Hội. Amen

Lm. Luy Gonzaga NGUYỄN QUANG VINH

GX. ĐỨC AN –  GP. KONTUM

GPKONTUM (10/06/2017) KONTUM

%d bloggers like this: