Home > Ban MV-ĐoànThể, Giáo Phận KonTum, GiáoPhận, Giới Thiệu, Thiếu Nhi Thánh Thể, TinTức > Ngày Đại Hội TNTT – Bổn Mạng Liên Đoàn Mình Máu Thánh Chúa Kitô – Giáo Phận Kontum

Ngày Đại Hội TNTT – Bổn Mạng Liên Đoàn Mình Máu Thánh Chúa Kitô – Giáo Phận Kontum

11/06/2017

NGÀY ĐẠI HỘI TNTT-BỔN MẠNG LIÊN ĐOÀN

MÌNH & MÁU THÁNH CHÚA KITÔ

GIÁO PHẬN KON TUM

 

  CHƯƠNG TRÌNH

XIN CLICK

CHƯƠNG TRÌNH

 

GPKONTUM (11/06/2017) KONTUM

Advertisements
%d bloggers like this: