Home > Giáo Phận KonTum, TinTức, Văn Phòng TGM, Văn Thư-Thông Báo > Khóa Thường Huấn: Kỹ Năng Lãnh Đạo

Khóa Thường Huấn: Kỹ Năng Lãnh Đạo

15/06/2017

Văn Phòng TGM xin thông báo đến Quý Cha và Quý Thầy Phó Tế

về Khóa Thường Huấn: Kỹ năng lãnh đạo:

* Địa điểm: Tòa Giám Mục Kon Tum

* Thời gian: Từ 09g00 sáng thứ Ba, ngày 20.6.2017 đến 16g00 thứ Sáu, ngày 23.6.2017.

Xin kính mời Quý Cha và Quý Thầy Phó Tế tham dự đông đủ.

VPTGM

Lm Lu-y Nguyễn Quang Hoa

GPKONTUM (15/06/2017) KONTUM

 

Advertisements
%d bloggers like this: