Home > Giáo Phận KonTum, TinTức, Văn Phòng TGM, Văn Thư-Thông Báo > Bổn Mạng Đức Cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị.

Bổn Mạng Đức Cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị.

16/06/2017

Kính thưa Quý Cha và Gia Đình Giáo Phận,

Ngày 21.6 sắp tới là ngày lễ Thánh Lu-y Gonzaga,

bổn mạng Đức Cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị.

Thánh Lễ Tạ Ơn và mừng Bổn Mạng Ngài sẽ được cử hành:

* Địa điểm: Nhà Thờ Chính Tòa Kon Tum

* Thời gian: 05g15 sáng thứ Tư, ngày 21.6.2017

Kính mời Quý Cha và Cộng Đoàn đến tham dự cầu nguyện cho Ngài.

! Xin Quý Cha mang lễ phục trắng.

Văn Phòng kính cám ơn.

VPTGM

Lm Lu-y Nguyễn Quang Hoa

GPKONTUM (16/06/2017) KONTUM

 

Advertisements
%d bloggers like this: