Home > BàiGiảng, GiáoPhận, Giới Thiệu, Suy Ngẫm Lời Chúa > Thịt Tôi Thật Là Của Ăn

Thịt Tôi Thật Là Của Ăn

17/06/2017

Mùa Thường Niên Chúa Lễ Mình Máu Chúa Kitô

Đnl 8,2-3.14b-16a; 1Cr 10,16-17; Ga 6,51-58

 

THỊT TÔI THẬT LÀ CỦA ĂN

 

Bài suy niệm

 Lịch sử dân Do thái được in đậm dấu cuộc xuất hành vĩ đại 600.000 người đi ra khỏi đất nô lệ Ai-cập, sống trong sa mạc 40 năm, không cày cấy và chăn nuôi gì cả, dân chúng được nuôi dưỡng bằng man-na từ trời và bằng nước phun ra từ tảng đá.  Ban ngày được cột mây hướng dẫn và che nắng, ban đêm được cột lửa soi đường xua tan giá lạnh, họ tiến buớc bình an dưới sự che chở của Thiên Chúa.  Sự hiện diện và can thiệp của Thiên Chúa trong đời thường của họ là nhãn tiền. “Thiên Chúa đã khiến nước từ tảng đá cứng nhất chảy ra cho anh em uống.  Người làm cho anh em ăn man-na, thức ăn mà cha ông anh em chưa từng biết” (x. Bài Đọc 1. Đnl 8,2-3.14b-16a).  Thiên Chúa đồng hành, săn sóc, bảo vệ và dưỡng nuôi dân Người.

Câu chuyện lịch sử kỳ lạ nầy chuẩn bị tâm hồn chúng ta đón nhận phép lạ Đức Giêsu hoá bánh ra nhiều trong Tin Mừng Gioan: với năm chiếc bánh và hai con cá Đức Giêsu đã nuôi năm ngàn người  trong sa mạc (Ga 6,9).  Phép lạ nầy gây ngộ nhận nơi dân chúng, họ lầm tưởng Người là thần nông nghiệp, cho nên họ muốn bắt  ép Người làm vua của họ (Ga 6,14-15), nếu được như vậy thì thật khỏe, khỏi cần lao động mà lại có ăn!  Biết suy nghĩ vụ lợi nầy của dân Đức Giêsu trốn lên núi một mình.   Đám đông đi tìm Người. 

Đám đông vui mừng gặp được Đức Giêsu, nhân dịp nầy Người chọn đề tài cơm bánh mà giảng cho họ về Bánh Hằng Sống, tức Phép Thánh Thể tại Hội đường Ca-phác-na-um ( x. Bài Tin Mừng Ga 6, 51-58).  Từ bánh man-na trên trời rơi xuống trong sa mạc đến phép lạ hoá bánh ra nhiều nơi hoang địa, tất cả chỉ là hình bóng được dùng làm cơ sở để hiểu về phép Thánh Thể, để khi thời gian chuẩn bị đã chín muồi Người tuyên bố: “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống.  Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời” (c. 51).  Thiên Chúa thật sự là nhà mô phạm lừng danh, kiên trì dẫn dắt con người đi từ vật chất đến tâm linh.

Bài Tin Mừng ngắn gọn chỉ có 8 câu (Ga 6,51-58 ), thì đã có 8 lần nhắc đến động từ “ăn”.  Dân chúng khá chói tai và phản đối lời nầy, bất chấp sự chống đối, Đức Giêsu khẳng định mạnh mẽ hơn nữa: “Ai ăn thịt tôi và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại ngày sau hết” (c. 54).  Con người chấp nhận dễ dàng bánh từ trời rơi xuống, nước từ đá tảng vọt ra, hay bánh và cá được nhân lên gấp bội, tất cả những sự kiện nầy đều kỳ lạ, tuy nhiên chúng thuộc lãnh vực vật chất cho nên con người chấp nhận dễ dàng không phản đối.  Nhưng khi bước sang bình diện siêu nhiên vô hình, Đức Giêsu nói: “Thịt ta thật là của ăn máu ta thật là của uống”, đám đông cảm thấy chói tai, và một số bỏ đi không chấp nhận.   

Thật ra làm cho bánh từ trời rơi xuống, hay làm cho bánh và cá nhân lên gấp bội thì cũng khó như nói “Thịt ta thật là của ăn, máu ta thật là của uống”.  Trong cả ba trường hợp đều cần phải có năng lực thần linh, tất cả đều là việc ngoại thường mà con người không thể lý giải nổi.  Chỉ quyền năng Thiên Chúa mà thôi mới có thể thực hiện được và chỉ có lòng tin mới làm cho chúng ta chấp nhận phép lạ nầy.

Mình và Máu Chúa Kitô nói lên bản thân Đức Giêsu bị trao nộp, biểu hiệu qua bánh và rượu, nuôi sống linh hồn người tín hữu.  Như thế có một mạch nối, một sự hiệp thông giữa sự sống của Đức Giêsu, sự sống của Thiên Chúa và sự sống của con người.  Phép Thánh Thể thực hiện một cuộc vượt qua giữa sự sống tự nhiên của con người trở thành sự sống của Thiên Chúa, bánh và rượu nuôi sống thể xác, trở nên thịt và máu Đức Giêsu nuôi sống linh hồn tín hữu, thức ăn và thức uống nầy được được trao ban và chia sẻ, để con người có thể tham dự vào sự sống của Thiên Chúa.  Nhờ Phép Thánh Thể con người hiệp thông và hiệp nhất với Thiên Chúa, trở nên thân mình mầu nhiệm của Chúa Kitô, tham dự sự sống của Thiên Chúa:  đây là hạnh phúc tuyệt vời nhất mà con người có được.

Lạy Mình Máu Thánh Chúa Kitô, con xin tôn thờ và sấp mình thờ lạy hồng ân cao cả nầy.  Hồng ân mà nỗi thánh lễ là một phép lạ thần học được thực hiện cách bí tích trên bàn thờ. Amen
 

Lm. Luy Gonzaga NGUYỄN QUANG VINH
GX. ĐỨC AN – GP. KONTUM
GPKONTUM (17/06/2017) KONTUM

%d bloggers like this: