Home > Giáo Phận KonTum, TinTức, Video > Khánh Thành Nhà Thờ Giáo Xứ Lệ Chí, Gp. Kontum, – Xã Nam Yang, H. Đăk Đoa, Tỉnh Gia Lai

Khánh Thành Nhà Thờ Giáo Xứ Lệ Chí, Gp. Kontum, – Xã Nam Yang, H. Đăk Đoa, Tỉnh Gia Lai

18/06/2017

Khánh Thành Nhà Thờ Giáo Xứ Lệ Chí, Gp. Kontum,

–  Xã Nam Yang, H. Đăk Đoa, Tỉnh Gia Lai –

 

NGUỒN : Sang Minh
GPKONTUM (18/06/2017) KONTUM

Advertisements
%d bloggers like this: