Home > Giáo Phận KonTum, TàiLiệu, TinTức, Video > Lễ Bổ Nhiệm Linh Mục Tiên Khởi Chánh Xứ GX BON ƠI NU B – Krông Pa

Lễ Bổ Nhiệm Linh Mục Tiên Khởi Chánh Xứ GX BON ƠI NU B – Krông Pa

18/06/2017

LỄ BỔ NHIỆM LINH MỤC TIÊN KHỞI CHÁNH XỨ GX BON ƠI NU B – KRÔNG PA

XIN KÍNH MỜI

ĐOẠN VIDEO CLIP

 

NGUỒN : Sang Minh
GPKONTUM (18/07/2017) KONTUM

%d bloggers like this: