Home > Giáo Phận KonTum, GiáoPhận, Giới Thiệu, TinTức > Chương Trình Làm Chân Giả Cho Người Khuyết Tật

Chương Trình Làm Chân Giả Cho Người Khuyết Tật

19/06/2017

            GIÁO PHẬN KONTUM
            BAN BÁC ÁI-XÃ HỘI
             15 Nguyễn Huệ-Kontum
     Email : caritaskt2012@gmail.com
                   ĐT : 060 3862032

 Kontum , ngày 17 tháng 6 năm 2017

 THÔNG BÁO

 Kính thưa quý Cha, quý vị phụ trách Ban Caritas các giáo xứ.

          Để tiện cho Đoàn bác sỹ thiện nguyện nước ngoài thực hiện chương trình làm chân giả cho người khuyết tật, kết hợp thăm khám và hướng dẫn điều trị (vật lý trị liệu) cho bệnh nhân bị các chứng cơ – xương – khớp, bại liệt (không phân biệt tôn giáo) trên địa bàn hai tỉnh Kontum và Gialai.

         Nay Văn phòng I Caritas Kontum xin được thông báo đến quý Cha và quý vị trong Ban Caritas của các giáo xứ thống kê cho biết số người bị khuyết tật về chân và số đối tượng theo từng loại bệnh để Đoàn thiện nguyện sắp xếp thời gian thực hiện khi có thể. Số liệu thống kê xin gởi về Văn phòng I Caritas Kontum trước ngày 30/6/2017.

         Nguyện chúc quý Cha và quý vị luôn An Bình trong tình yêu Thánh Tâm Chúa.

Văn phòng I Caritas Kontum
Lm. Giacôbê Trần Tấn Việt
Phụ trách Caritas Miền Kontum
GPKONTUM (19/06/2017) KONTUM

 

 

Advertisements
%d bloggers like this: