Thông Báo Chiêu Sinh

21/06/2017

 

 THÔNG BÁO CHIÊU SINH

LỚP ƠN GỌI DÒNG ẢNH PHÉP LẠ 2017

 

Kính gửi: Quý Cha trong Giáo phận Kontum.

Để hướng dẫn và đào tạo ơn gọi nữ tu  Hội Dòng Ảnh Phép Lạ Kontum, có tổ chức chiêu sinh lớp ơn gọi thiếu nữ người dân tộc thiểu số vùng Tây Nguyên, đủ sắc tộc.

Để được nhận vào Hội Dòng Ảnh Phép Lạ, ứng sinh phải hội đủ những điều kiện sau đây :

  1. Là thiếu nữ người dân tộc công giáo, tuổi từ 18 đến 25 tuổi
  2. Đã học xong lớp 12 hoặc có bằng tú tài.
  3. Là một thiếu nữ có sức khỏe và lành mạnh về tinh thần.
  4. Có một ý hướng ngay lành.
  5. Có khả năng đạt đến sự trưởng thành nhân bản và Kitô hữu để có thể sống trong cộng đoàn và thi hành những hoạt động của Hội Dòng.

Xin quý Cha giới thiệu cho chúng con các em muốn dâng hiến trong Hội Dòng Ảnh Phép Lạ, để phục vụ cho chính bà con dân tộc của mình trong Giáo Phận. Xin quý cha gửi Bản Đăng Ký và Giấy Giới Thiệu cho yă Trưih trước ngày 24 tháng 7 năm 2017, để chúng con có thể sắp xếp chương trình cho các em.

Thời gian sơ tuyển từ ngày 06  tháng 08 đến ngày 12 tháng 08 năm 2017.

Các em sẽ tập trung vào lúc 14 giờ, chúa nhật, ngày 06 tháng 08 năm 2017 tại Dòng Ảnh Phép Lạ, 14 Nguyễn Huệ Kontum. (Xin Quý Cha nhắc các em mang đồ dùng cá nhân, Sách Tân Ước, bút vở…).

Xin chân thành cảm ơn Quý Cha.
Xin Chúa và Mẹ Ảnh Phép Lạ ban nhiều ơn lành và chúc phúc cho công việc của quý cha.

Kontum, ngày 19  tháng 06 năm 2017

Ban Đào Tạo

                                                                                                                                                                                                    Yă Maria Klưi

G.C: Số điện thoại của
Yă Prưnh 0975 13 98 90
Yă Trưih 01655736405
 Yă Klưi 01687367751
Advertisements
%d bloggers like this: