Đừng Sợ

23/06/2017

Mùa Thường Niên Chúa Nhật 12 Năm A

Gr 20, 10-13;  Rm 5,12-15; Mt 10, 26-33

 

 ĐỪNG SỢ

Bài suy niệm

Nói sự thật là điều không dễ chút nào, nhất là trong những hòan cảnh khó khăn có nguy cơ liên lụy đến bản thân.  Nhìn vào Giáo Hội Việt Nam vào những thế kỷ bắt đạo, các chứng nhân đã can đảm tuyên xưng sự thật về Đức Giêsu một cách can đảm phi thường, cho dù phải mất mạng.  Số phận này cũng là phần số của những tiên tri thời Cựu Ước gặp phải khi họ muốn trung thành với Lời của Thiên Chúa, với sứ mệnh mà họ đã được sai đi thi hành.  Các ngôn sứ đã kinh qua cái nguy cơ mất mạng này, có khi làm cho các ngài bị cám dỗ bỏ cuộc như Môsê, ngã lòng như Êlia, từ chối, đào thoát như Gio-na và trầm uất suy sụp như Giêrêmia.

Kinh nghiệm này được tiên tri Giêrêmia viết ra như lời tâm sự của mình (x. Bài Đọc 1. Gr 20, 10-13).  Qua đó ông gợi lại những quẫn bách triền miên mà ông gánh chịu.  Vị tiên tri trở nên đối tượng của bọn mật thám và người chỉ điểm liên tục chống lại ông.  Đối phương đã rình rập gài bẫy để có cớ tố cáo, ngay cả những kẻ được coi là bằng hữu cũng âm mưu chống lại tiên tri để giết hại ông.  Tuy nhiên tiên tri không tìm cách lấy lòng đám đông bằng cách nói những lời đường mật nịnh hót.  Được thúc đẩy bởi Thần khí, vị tiên tri không ngừng cất tiếng cảnh báo tai họa, đến nỗi dân chúng đặt biệt danh cho ông là “lão tứ phía kinh hòang” (câu 10).  Nhưng  lời tâm sự của Giêrêmia cho biết ông đã thóat khỏi mọi tình huống nhờ sự can thiệp của Thiên Chúa : “Nhưng Đức Chúa hằng ở bên con … Người đã giải thoát kẻ cơ bần khỏi tay phường hung bạo” (câu 13). 

Điều làm ta suy nghĩ là tại sao các ngôn sứ thường bị bách hại, tại sao người hiền lại gặp nạn ?  Trong những hoàn cảnh khủng hoảng lòng tin, khi dân chúng thất tín thất trung xa lìa Thiên Chúa, Người cho xuất hiện ngôn sứ, để chuyển tải sứ điệp trời cao giúp cảnh tỉnh dân chúng giữ vững niềm tin.  Như vậy ngôn sứ loan báo điều không mấy phù hợp với cách sống sa đọa của dân chúng, như không được chèn chén say sưa, không thờ lạy ngẫu tượng, hãy giữ luật công bình, hãy tuyệt đối tin vào Thiên Chúa cho dù giáp mặt với kẻ thù … Số đông đã chán ghét ngôn sứ và bắt họ giết đi, bịt miệng họ để không còn nghe nói những lời trung thực chấn hưng đạo đức nữa.  Ngôn sứ bị ghét bỏ vì nói lời Thiên Chúa, vì không a dua với thế gian.

Giáo hội của Chúa Ki-tô có vai trò ngôn sứ, nói lời Thiên Chúa, chính vì vậy Giáo Hội cũng không ở trong luật trừ, không tránh khỏi đau khổ và bách hại, vì theo lời Đức Giêsu  nói: “Họ đã bắt bớ Thầy thì họ cũng sẽ bắt bớ anh em”, nhưng “đừng sợ Thầy đã thắng thế gian”, “đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn”.  Thiên Chúa biết từng sợi tóc chúng ta, Người quan phòng và lo lắng cho chúng ta.  Chuổi dài Tin Mừng vang vọng lại sâu sắc lời của tiên tri Giêrêmia, mà điển hình là thánh Mátthêu hôm nay dạy một bài thần học về những sự khó khăn và những mâu thuẫn trong đời truyền giáo, đồng thời ngài cổ vũ niềm cậy trông vững vàng vào Thiên Chúa ngay cả trong cơn quẫn bách hoạn nạn: Từ ngữ “Đừng sợ” được nhắc lại ba lần trong bài Tin Mừng.  Hãy nhớ lại Các Mối Phúc Thật: “Hạnh phúc cho những ai bị bách hại vì lẽ công chính”.  Như vậy “bị bách hại vì lẽ công chính” trở nên một mối phúc, nghĩa là: “Đừng sợ” sống đạo cách ngay chính, “đừng sợ” làm việc thiện mà người ta không thấy, “đừng sợ” người ta không hay biết việc lành mình làm trong âm thầm, “đừng sợ” loan báo tin mừng, “đừng sợ” tuyên xưng đức tin ngay cả khi không thuận lợi trước mặt thế gian (x. Bài Tin Mừng. Mt 10, 26-33).  Xác tín “đừng sợ” của tiên tri Giêrêmia cũng là xác tín của Giáo Hội, của người Kitô hữu.  Sợ hãi làm cho con người mất thăng bằng, co cụm lại và đánh mất chính mình.

Lạy Chúa Giêsu, là người Kitô hữu, con có khi nhát sợ không dám tuyên xưng đức tin, không dám sống đạo cách ngay chính, không can đảm chu tất bổn phận, viện cớ thiếu thời gian, thiếu kinh tế, thiếu phương tiện, mà thật ra là con thiếu can đảm sống đạo Chúa.  Xin thêm đức can đảm cho con. Amen

Lm. Luy Gonzaga NGUYỄN QUANG VINH
GX. ĐỨC AN – GP. KONTUM
GPKONTUM (23/06/20`7) KONTUM

 

Advertisements
%d bloggers like this: