Home > Giáo Phận KonTum, GiáoPhận, Giới Thiệu, TàiLiệu, TinTức, Video, Video > ĐGM Aloisiô Ban Bí Tích Thêm Sức Tại Nhà Thờ Phương Nghĩa, Kontum CN 25 6 2017

ĐGM Aloisiô Ban Bí Tích Thêm Sức Tại Nhà Thờ Phương Nghĩa, Kontum CN 25 6 2017

26/06/2017

ĐGM ALOISIÔ BAN BÍ TÍCH THÊM SỨC TẠI NHÀ THỜ PHƯƠNG NGHĨA,
KONTUM CN 25 6 2017 –

THÁNH LỄ MỪNG KÍNH TRỌNG THỂ THÁNH TÂM CHÚA GIÊ-SU!
ĐGM ALOISIÔ BAN BÍ TÍCH THÊM SỨC TẠI NHÀ THỜ PHƯƠNG NGHĨA, KONTUM

PHẦN  I

* PHỤNG VỤ LỜI CHÚA + BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC CHA ALOISIÔ
* NGHI THỨC BAN BÍ TÍCH THÊM SỨC CHO 76 CON EM GX. PHƯƠNG NGHĨA
* LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN

 

 

PHẦN II –

 PHỤNG VỤ THÁNH THỂ
& VỊ ĐAI DIỆN PHỤ HUYNH 76 EM THÊM SỨC PHÁT BIỂU CẢM TẠ

 

NGUỒN : Cuong Mai Tu
Published on Jun 25, 2017
GPKONTUM (26/06/2017) KONTUM
%d bloggers like this: