Home > Văn Phòng TGM, Văn Thư-Thông Báo > Thư Mừng Bổn Mạng Phêrô Và Phaolô Của Đức Cha Aloisiô.

Thư Mừng Bổn Mạng Phêrô Và Phaolô Của Đức Cha Aloisiô.

28/06/2017

Văn Phòng TGM xin kính chuyển đến Đức Cha Phêrô, Quý Cha, Quý Thầy Phó Tế
và Quý Cộng Đoàn Dòng Tu thư mừng Bổn Mạng Phêrô & Phaolô của Đức Cha Aloisiô.
VPTGM
Lm Lu-y Nguyễn Quang Hoa
XIN CLICK VÀO

GPKONTUM (28/06/2017) KONTUM

Advertisements
%d bloggers like this: