Home > Giáo Phận KonTum, TinTức, Văn Phòng TGM, Văn Thư-Thông Báo > Ngày Gặp Mặt Tháng 7.2017:

Ngày Gặp Mặt Tháng 7.2017:

30/06/2017

Văn Phòng TGM xin thông báo đến Quý Cha và Quý Thầy Phó Tế miền Kontum 

về ngày gặp mặt tháng 7.2017:

* Địa điểm: Nhà thờ Tân Hương, Kontum

* Thời gian: từ 08g00 đến 12g00 sáng Thứ Hai, ngày 10.7.2017.

Kính mời Quý Cha và Quý Thầy Phó Tế tham dự đông đủ.

VPTGM

Lm Lu-y Nguyễn Quang Hoa

Advertisements
%d bloggers like this: