Home > Giáo Hội Hoàn Vũ, GiáoPhận, Giới Thiệu, TàiLiệu, TinTức, Video, Video > Bảo Tàng Viện Vatican Phát Hành Tài Liệu Về Ý Tưởng Nghệ Thuật Của Đức Thánh Cha

Bảo Tàng Viện Vatican Phát Hành Tài Liệu Về Ý Tưởng Nghệ Thuật Của Đức Thánh Cha

02/07/2017

Bảo tàng viện Vatican phát hành tài liệu về ý tưởng nghệ thuật của Đức Thánh Cha

Bảo tàng viện Vatican đã trình chiếu một bộ phim tài liệu mới của Vatican, mang tựa đề “Đức Giáo Hoàng Phanxicô – Ý tưởng của tôi về nghệ thuật “, bộ phim quảng diễn, khám phá khái niệm nghệ thuật của Đức Thánh Cha với 11 tác phẩm nổi tiếng.

Ngày 27 tháng 6, nhật báo Ý La Repubblica đưa tin, lần đầu tiên Quốc  gia nhỏ bé Vatican sẽ gởi phim đi tranh giải Oscars năm 2018. Đây là một phim tài liệu ghi lại tầm nhìn về nghệ thuật của Đức Thánh Cha Phanxicô.

 

Nguồn: Ad Gentes KT
Published on Jul 1, 2017
 GPKONTUM ( 02/07/2017) KONTUM
Advertisements
%d bloggers like this: