Home > Tài Liệu Nghiên Cứu, TàiLiệu > Chuẩn Bị Cho Người Trẻ Bước Vào Đời Sống Hôn Nhân

Chuẩn Bị Cho Người Trẻ Bước Vào Đời Sống Hôn Nhân

02/07/2017

CHUẨN BỊ CHO NGƯỜI TRẺ BƯỚC VÀO ĐỜI SỐNG HÔN NHÂN

Bài nói chuyện dịp hội nghị Hôn Nhân Gia đình giáo tỉnh Huế
được  tổ chức tại Tòa Giám Mục Ban Mê Thuột, ngày 12. 6. 2017
 

 

 XIN CLICK VÀO

CHUẨN BỊ CHO NGƯỜI TRẺ BƯỚC VÀO ĐỜI SỐNG HÔN NHÂN

Bài nói chuyện
của Lm Louis Nguyễn Quang Vinh Kontum

GPKONTUM (02/07/2017) KONTUM

Advertisements
%d bloggers like this: