Home > Giáo Hội Hoàn Vũ, GiáoPhận, Giới Thiệu, TàiLiệu, TinTức, Video, Video > Đức Thánh Cha Kêu Gọi Châu Mỹ La Tinh Đối Phó Với Nạn Xuất Cư

Đức Thánh Cha Kêu Gọi Châu Mỹ La Tinh Đối Phó Với Nạn Xuất Cư

02/07/2017

Đức Thánh Cha kêu gọi Mỹ La Tinh đối phó với nạn xuất cư
ĐTC kêu gọi các nước Mỹ châu la tinh hiệp sức với nhau để đối phó với hiện tượng xuất cư ngày càng gia tăng tại đại lục này.
Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 30-6-2017 dành cho 200 thành viên Hội quốc tế Italia – Mỹ la tinh, nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập hội này với mục đích tương trợ giữa các nước thành viên.

NGUỒN: Ad Gentes KT
Published on Jul 1, 2017
GPKONTUM (02/07/2017) KONTUM

%d bloggers like this: