Home > Giáo Hội Hoàn Vũ, TàiLiệu, Tin Thế Giới, TinTức, Video > Các Giám Mục Kenya Kêu Gọi Xây Dựng Hòa Bình Trong Cuộc Tổng Tuyển Cử

Các Giám Mục Kenya Kêu Gọi Xây Dựng Hòa Bình Trong Cuộc Tổng Tuyển Cử

03/07/2017

Các giám mục Kenya kêu gọi xây dựng hòa bình trong cuộc tổng tuyển cử

Các Giám mục Công giáo Kenya lại một lần nữa kêu gọi các nhà lãnh đạo chính trị cũng như những ứng cử viên độc lập muốn tiến hành hòa bình và để đảm bảo rằng bất cứ điều gì họ làm là vì lợi ích của người Kenya và thúc đẩy hòa bình, thống nhất.

 

NGUỒN : AMEN Tv
Published on Jul 3, 2017
GPKONTUM (03/07/2017) KONTUM 
Advertisements
%d bloggers like this: