Archive

Archive for 08/07/2017

Điều Bí Mật

08/07/2017 Leave a comment

Mùa Thường Niên Chúa Nhật 14 Năm A

Dcr 9, 9-10; Rm 8, 9.11-13; Mt 11, 25-30

 

 ĐIỀU BÍ MẬT

 

 

 

Bài suy niệm

 Đức Vua khiêm tốn ngồi trên lưng lừa” (x. Bài Đọc 1. Dc 9,9-10) đó là tin vui mà tiên tri Dacaria loan báo cho tòan thể dân Ítraen vào thời đại mới, thế giới mới.  Đã xuất hiện một vị Cứu tinh kỳ lạ có nguồn gốc nghèo hèn, hiền hậu có tâm hồn khiêm hạ.  Một ông vua như thế chưa bao giờ thiên hạ được nghe nói tới!  Thường thì người ta quan niệm cứ hoành tráng chiến thắng trên bề mặt xã hội là thành công và ơn cứu độ là do thành công nhân loại đem lại.  Người ta thường dễ dàng đồng hóa quyền bính thế gian, thế lực chính trị với  ơn cứu độ từ Thiên Chúa mà đến.  Hoàn toàn không phải như vậy !

XIN XEM TIẾP…

Advertisements