Home > Giáo Phận KonTum, TinTức, Văn Phòng TGM, Văn Thư-Thông Báo > Lịch Thuyên Chuyển Linh Mục

Lịch Thuyên Chuyển Linh Mục

11/07/2017

            GIÁO PHẬN KON TUM

LỊCH THUYÊN CHUYỂN LINH MỤC
                    THÁNG 7.2017

 

TT
LINH MỤC
NHẬN XỨ
THỜI GIAN
1.       
Gioan Nguyễn Nhơn
Kon Rơng Pơdram
09g30 sáng
Thứ Hai
17.7.2017
2.       
Phaolô Nguyễn Hùng Sơn
Kon Jơ Dreh
09g00 sáng
Thứ Ba
18.7.2017
3.       
Giacôbê Trần Tấn Việt
Chính Tòa
09g00 sáng
Thứ Tư
19.7.2017
4.       
GB. Trần Quang Truyền
An Khê
16g00 chiều
Thứ Năm
20.7.2017
5.       
GB. Ng. Đình Ngọc Huy
Chợ Đồn
05g00 sáng
Thứ Sáu
21.7.2017
6.       
Giuse Vũ Quốc Bình
An Sơn
08g00 sáng
Thứ Sáu
21.7.2017

 

Kon Tum, ngày 11.7.2017

              VPTGM

 

Advertisements
%d bloggers like this: