Home > Giáo Phận KonTum, GiáoPhận, Giới Thiệu, TàiLiệu, TinTức, Video > Thánh Lễ Cung Hiến Thánh Đường Giáo Xứ Đăk Giấc Giáo Phận Kontum

Thánh Lễ Cung Hiến Thánh Đường Giáo Xứ Đăk Giấc Giáo Phận Kontum

11/07/2017

THÁNH LỄ CUNG HIẾN THÁNH ĐƯỜNG GIÁO XỨ ĐĂK GIẤC GIÁO PHẬN KON TUM
07/07/2017

XIN KÍNH MỜI
ĐOẠN VIDEO CLIP

PHẦN I

 

 

THÁNH LỄ CUNG HIẾN THÁNH ĐƯỜNG GIÁO XỨ ĐĂK GIẤC GIÁO PHẬN KON TUM
07/07/2017

PHẦN II

 

NGUỒN : Sang Minh
Published on Jul 10, 2017
GPKONTUM (11/07/2017) KONTUM

Advertisements
%d bloggers like this: