Home > Giáo Phận KonTum, GiáoPhận, Giới Thiệu, TàiLiệu, TinTức, Video > Thánh Lễ Cung Hiến Nhà Thờ Mới Đăk Giấc – Giáo Phận Kontum (7.7.2017)

Thánh Lễ Cung Hiến Nhà Thờ Mới Đăk Giấc – Giáo Phận Kontum (7.7.2017)

12/07/2017

THÁNH LỄ CUNG HIẾN NHÀ THỜ MỚI ĐĂK GIẤC, GIÁO PHẬN KON TUM
(07 /07 2017)
DO ĐGM. GIÁO PHẬN KON TUM CHỦ TẾ:
PHẦN I:
– Rước Thánh Tích Tử Đạo Micae Hồ Đình Hy & ĐGM chủ tế
– Giới thiệu ĐGM Chủ tế , Quý linh mục đoàn, Quý quan khách, Quý ân nhân và giáo dân
– Phát biểu của vị đại diện giáo dân
– ĐGM chủ tế, Quý quan khách và Quý ân nhân cắt băng khánh thành nhà thờ mới Đăk Giấc
– ĐGM. chủ tế cử hành nghi thức mở cửa nhà thờ
– Phụng vụ Lời Chúa + Bài giảng của ĐGM. Aloisiô chủ tế
ĐOẠN VIDEO CLIP

 

THÁNH LỄ CUNG HIẾN NHÀ THỜ MỚI ĐĂK GIẤC, GIÁO PHẬN KONTUM 7 7 2017
PHẦN II:

ĐOẠN VIDEO CLIP

 

NGUỒN : Cuong Mai Tu
Published on Jul 10, 2017
GPKONTUM (12/07/2017) KONTUM

Advertisements
%d bloggers like this: