Archive

Archive for 14/07/2017

Đức Thánh Cha Phanxicô Khích Lệ Các Giáo Lý Viên Hãy Biết Sáng Tạo

14/07/2017 Leave a comment

Đức Thánh Cha Phanxicô khích lệ các giáo lý viên hãy biết sáng tạo

 

  Đức Thánh Cha Phanxicô khích lệ các giáo lý viên hãy biết sáng tạo

 

WHĐ (12.7.2017) – Đức Thánh Cha Phanxicô đã gửi một sứ điệp cho các giáo lý viên đang tham dự một Hội nghị chuyên đề Giáo lý Thế giới diễn ra tại Đại học Giáo hoàng Argentina ở Buenos Aires, từ ngày 11 đến 14 tháng Bảy2017 với chủ đề “Phúc cho những ai có lòng tin.

XIN ĐỌC TIẾP…

Advertisements

Tự Sắc Về Việc Hiến Dâng Mạng Sống Cho Tha Nhân Vì Lòng Bác Ái

14/07/2017 Leave a comment

Tự sắc về việc hiến dâng mạng sống cho tha nhân vì lòng bác ái

 

 ĐTC Phanxicô công bố Tự Sắc “Maiorem hac dilectionem”
về việc hiến dâng mạng sống cho tha nhân vì tình bác ái – ANSA
11/07/2017 18:10

VATICĂNG: Hôm qua (11-7) ĐTC  Phanxicô đã công bố Tự Sắc “Maiorem hac dilectionem” về việc hiến dâng sự sống của các kitô hữu trong tương quan với việc phong chân phước và phong thánh.

Trong phần mở đầu ĐTC khẳng định rằng các kitô hữu noi gương Chúa Giêsu đã tự hiến mạng sống cho tha nhân và kiên trì cho đến chết trong ý hướng này thật đáng vinh danh. Việc hiến dâng sự sống, được tình bác ái gợi hứng và nâng đỡ, diễn tả một việc noi gương Chúa Kitô đích thật, tràn đầy, và vì thế đáng ca ngợi, mà công đoàn kitô thường dành cho những người tự ý chấp nhận việc tử đạo hay thực thi các nhân đức kitô tới mức anh hùng. Theo ý kiến thuận của Bộ Phong Thánh đã nghiên cứu trong Phiên họp khoáng đại  ngày 27 tháng 9 năm 2016, ĐTC  thiết định 7 điều lệ, trong đó có một số thay đổi liên quan tới Tông hiến Divinus perfectionis Magister công bố ngày 25 tháng giêng năm 1983.

XIN XEM TIẾP…