Home > Giáo Phận KonTum, TinTức > Thánh Lễ Nhậm Chức Chính Xứ Chính Tòa Giáo Phận Kontum – 19 7 2017

Thánh Lễ Nhậm Chức Chính Xứ Chính Tòa Giáo Phận Kontum – 19 7 2017

20/07/2017

THÁNH LỄ NHẬM CHỨC CHÍNH XỨ CHÍNH TÒA CỦA LM. GIACÔBÊ TRẦN TẤN VIỆT
DO ĐGM. ALOISIÔ, GIÁM MỤC GIÁO PHẬN KON TUM CHỦ TẾ
SÁNG 19 7 2017

 XIN KÍNH MỜI

ĐOẠN VIDEO CLIP

 

NGUỒN : Cuong Mai Tu
GPKONTUM (20/07/2017) KONTUM

Advertisements
%d bloggers like this: