Home > Giáo Phận KonTum, TinTức > Cáo Phó:  Ông Cố Gioan Baotixita Mai Văn Ry Đã Được Chúa Gọi Về Lúc: 05h30 Thứ Hai Ngày 24/07/2017.

Cáo Phó:  Ông Cố Gioan Baotixita Mai Văn Ry Đã Được Chúa Gọi Về Lúc: 05h30 Thứ Hai Ngày 24/07/2017.

24/07/2017

Văn Phòng TGM xin kính báo:

“Ta là sự sống lại và là sự sống lại và sự sống”

 CÁO PHÓ

 Trong niềm tín thác vào sự phục sinh của Đức KiTô

Giáo phận Kon Tum.

và Gia đình Linh mục G.B. Mai Minh Mạnh DCCT

Đang phục vụ tại làng Plei R’Ngol Ama Drung,

thuộc Giáo xứ Bon Ama Djơng, Giáo Hạt Ayunpa, Giáo Phận Kon Tum

 Trân trọng báo tin:

 Ông cố: Gioan Baotixita Mai Văn Ry

Sinh năm: 1937. Tại: Thiện Giáo, Bùi Chu.

Địa chỉ: Giáo xứ Võ Dõng – Giáo hạt Gia Kiệm – Giáo phận Xuân Lộc

Đã được Chúa gọi về lúc: 05h30 thứ hai ngày 24/07/2017.

Hưởng thọ: 80 tuổi.

Thánh lễ an táng lúc 07h00 sáng thứ Năm ngày 27/07/2017.

Tại Nhà Thờ Giáo Xứ Võ Dõng – Giáo Hạt Gia Kiệm – Giáo phận Xuân Lộc.

 Xin hiệp thông cầu nguyện

cho linh hồn Ông Cố Gioan Baotixita mau được hưởng tôn nhan Chúa.

 R.I.P

 

Advertisements
%d bloggers like this: