Home > Giáo Phận KonTum, GiáoPhận, Giới Thiệu, TinTức > Bế giảng Khóa Huấn Luyện Huynh Trưởng Giáo Lý Viên Tại Giáo Hạt Chư Prong, Giáo Phận Kontum

Bế giảng Khóa Huấn Luyện Huynh Trưởng Giáo Lý Viên Tại Giáo Hạt Chư Prong, Giáo Phận Kontum

01/08/2017

Bế giảng Khóa Huấn Luyện Huynh Trưởng Giáo Lý Viên Tại Giáo Hạt Chư Prong, Giáo Phận Kontum
ngày 29 tháng 07 năm 2017.
Ban Mục Vụ Truyền Thông Giáo Phận  xin giới thiệu bài ghi nhận nội dung chia sẻ
của Linh Mục Gioakim NGUYẾN HOÀNG SƠN, Trưởng Ban Giáo lý Giáo phận Kontum
vào dịp bế mạc Khóa Huấn Luyện Giáo Lý tại Giáo Hạt Chư Prong  
(ngày 29 tháng 07 năm 2017)

Kính thưa cha quản hạt, cha trưởng ban giáo lý giáo hạt, toàn thể ban chức việc, cùng các anh huynh trưởng phụ trách giáo lý hạt Chư Prong đã tham gia 4 lần học trọn ngày, nghĩa là từ ngày 8/7 đến 29/7 để học tập về đường hướng và kỹ năng dạy giáo lý đang hiện diện hôm nay. Đây là một điểm son mà theo “Hướng Dẫn Tổng Quát Việc Dạy Giáo Lý” của Ban Giáo lý Đức Tin, trong đó khâu tổ chức từ Trung ương, đến Giáo phận, đến Giáo hạt và giáo xứ đã thực hiện đầu tiên trong Giáo phận, ngay trong địa bàn Giáo hạt xa xôi này. Vào ngày 4/7, Đức Giám mục Giáo phận và các cha phụ trách giáo lý Giáo phận đã gặp nhau bàn hướng dẫn tổng quát về việc dạy giáo lý áp dụng trong giáo phận. Mới đây, vào ngày 28 tháng 7 vừa qua, Đức Giám mục cùng 10 cha trưởng ban giáo lý thuộc 10 Giáo hạt đã gặp nhau bàn về vấn đề đường hướng cụ thể và cách thức huấn luyện giáo lý viên trong giáo phận.

Giáo hạt Chư Prong đã tổ chức huấn luyện huynh trưởng giáo lý viên từ ngày 8 tháng 07 vào các ngày thứ bảy hằng tuần và hôm nay đến nay (29/07)  bế mạc khóa đào tạo huynh trưởng giáo lý viên này. Đây là điểm son của hạt Chư Prong về giáo lý với sáng kiến, đôn đốc của cha quản hạt cũng như cha trưởng ban giáo lý hạt đã thực hiện chương trình này rất tốt đẹp và nhiều hoa trái.  Tôi mong ước cha trửơng ban giáo lý hạt Chư Prong cho chúng tôi những kinh nghiệm sống và tư liệu của cha đã trình bày trong khóa này để trao đổi lại với Đức Giám mục và các giáo hạt khác. Những điều chúng tôi quan tâm thì ở đây đã thực hiện cách tốt đẹp rồi. Không phải chỉ có một nhóm giáo lý giáo dân mà cả giáo xứ chẳng những cha quản hạt, các cha sở, ngay cả ban chức việc, nói chung là tất cả người tín hữu trong hạt cùng chung sức lo giáo lý. Đức cha nói phải đào tạo “sĩ quan” là những con người đầu tàu, nghĩa là các anh chị em huynh trưởng giáo lý viên để lo việc giáo lý trong giáo xứ mình. Cha trưởng ban giáo lý hạt đã gởi cho anh chị em mỗi người một tập tài liệu “Hướng dẫn tổng quát việc dạy giáo lý” của Ban giáo lý đức tin. Tôi nghĩ anh chị em đã nắm vững đường lối dạy giáo lý với tư cách của con người trình bày giáo lý cho các em trong lớp giáo lý phổ thông. Giáo lý viên không phải chỉ trình bày một số kiên thức về điều phải tin, trong 4 vách tường lớp học, để rồi sau khi ra khỏi 4 vách tường đó, các em là học sinh học kiến thức và giáo lý viên chỉ là giáo viên dạy kiến thức. Giáo lý viên còn sống đạo và đồng hành với các em trong môi trường gia đình, trong môi trường sống của các em nữa. Tôi nhận thấy trên gương mặt của anh chị em lóe lên quyết tâm cũng như niềm hy vọng cho hạt Chư Prong trong việc dạy giáo lý và sống đức tin. Dạy giáo lý cho các em xưa kia cũng đã có, nhưng yếu tố đồng hành với các em trong môi trường sống của các em có vẻ như mờ nhạt, thứ yếu. Hôm nay chúng ta là huynh trưởng giáo lý viên chẳng những trình bày nội dung giáo huấn đức tin mà còn sống đạo giữa đời, đồng hành và truyền giáo cùng với các em những điều đã trình bày trong lớp nữa. Chắc chắn các cha sở sẽ cảm thấy một mùa xuân giáo lý trong giáo hạt như tín hữu Đại Hàn, mỗi người kitô hữu, mỗi em có  trách nhiệm đưa về cho Chúa ít nhất là một người tân tòng trong năm. Môi trường dạy và sống niềm tin như vậy sẽ đào tạo các em thành những con người tông đồ giáo dân. Như vậy, một vài năm Chư Prong này sẽ trở nên như một vườn nho, một cánh đồng đầy lúa chín vàng. Cha quản hạt, các cha sở cũng như ban chức việc chúng ta đồng tâm ra đi làm chứng nhân cho Chúa. Cho nên, môi trường học  và dạy giáo lý là môi trường đào tạo các em thành những tông đồ giáo dân. Kỳ vọng đó có thể nói là một đèn pha của Chư Prong cho mọi giáo hạt khác, để khẳng định được rằng đường hướng giáo lý cho lớp giáo lý phổ thông mang tính truyền giáo không khó khăn lắm vì giáo hạt Chư Prong đã làm được. Hướng dẫn tổng quát của HĐGMVN không phải là viễn vong, nhưng thực tế, không phải chỉ dành riêng cho giáo xứ người kinh trong thành phố mà còn những giáo xứ gồm kinh và người địa phương sống trong vùng sâu vùng xa, như ở đây họ đạo Ia Pia cách  giáo xứ Đức hưng 50 cây số giáp biên giới Cam-pu-chi-a.

Kính thưa cha quản hạt, cha trưởng ban giáo lý giáo hạt, ban chức việc, các người làm cha làm mẹ cùng các anh chị Huynh trưởng giáo lý viên. Theo báo cáo của Huynh Trưởng Giáo lý viên hạt cho biết khóa này có 159 người tham dự viên, phần tích cực học tập và tranh thủ mặt hoạt động như chương trình giáo hạt đưa ra được 92%. Mặt giới hạn và chưa nghiêm túc trong việc học tập và sinh hoạt cũng như các bài đánh giá là 8%.  Nhìn chung, những chương trình huấn luyện Huynh trưởng giáo lý viên rất thiết thực và dày công được thực hiện ở giáo hạt Chư Prong cũng như thành quả được đánh giá cao trong tinh thần học hỏi và quyết tâm lên đường dấn thân trong Ơn gọi Kitô hữu, thực hiện nhiệm vụ huynh trưởng giáo lý viên làm tông đồ trong môi trường giáo lý phổ thông, hy vọng sẽ cổ võ cho các nơi khác.

Tôi xin chân thành cảm ơn cha Hạt trưởng, cha quí cha và mọi người thuộc giáo hạt Chư Prong và các huynh trưởng giáo lý viên đang hiện diện hôm nay.

Xin kính chào.

GPKONTUM (01/08/2017)

Advertisements
%d bloggers like this: