Home > Ban MV-ĐoànThể, Các Giới, Giáo Phận KonTum, TinTức > Thông Báo Của Cha Phụ Trách Hiền Mẫu Miền Kontum

Thông Báo Của Cha Phụ Trách Hiền Mẫu Miền Kontum

01/08/2017

Văn Phòng TGM xin kính chuyển thông báo của Cha Phụ Trách Hiền Mẫu miền Kontum:

 

Kính thưa Quý Cha,

Được sự đồng ý của Đức Cha Aloisiô, năm nay Ngày Hiền Mẫu sẽ tổ chức theo Giáo Hạt. Kính xin Quý Cha Quản Hạt giúp tổ chức theo Giáo Hạt của mình.

Riêng Giáo Hạt Kontum sẽ tổ chức tại Nhà Thờ Phương Quý, từ 7g30 đến 12g30, thứ Sáu ngày 25.8.2017. 

Và để chuẩn bị cho Ngày Hiền Mẫu sắp tới, con kính xin Quý Cha trong Giáo Hạt Kontum giúp gửi 2 đại diện Hiền Mẫu trong Giáo Xứ đến Giáo Xứ Phương Quý, lúc 8g30 thứ Sáu, ngày 04.8.2017.

Con xin chân thành cám ơn Quý Cha.

Ban Phụ Trách Hiền Mẫu miền Kontum

Lm. Bênêđictô Nguyễn Văn Bình

GPKONTUM (01/08/2017) KONTUM

Advertisements
%d bloggers like this: