Archive

Archive for 03/08/2017

Khóa Huấn Luyện Huynh Trưởng Giáo Lý Viên Giáo Hạt Chư Prong – Gp. Kontum

03/08/2017 Leave a comment

 Khóa Sư Phạm Giáo Lý Giáo Hạt Chư Prong – Gp. Kontum

Ban mục vụ Truyền thông Giáo phận Kontum xin giới thiệu
Khóa Huấn Luyện Huynh Trưởng Giáo Lý  Viên thuộc Giáo Hạt Chư Prong,
Giáo Phận Kontum :
I –   LỄ KHAI GIẢNG KHÓA SƯ PHẠM GL GIÁO HẠT CHƯ PRÔNG
(08/07/2017)

ĐOẠN VIDEO

 

 

II – LỄ BẾ GIẢNG KHÓA SƯ PHẠM GIÁO LÝ GIÁO HẠT CHƯPRÔNG
(29/07/2017)

ĐOẠN  VIDEO

 

NGUỒN : Sang Minh
GPKONTU (03.08.2017) KONTUM

Advertisements

Khai Mạc Trại Hè 2017 Thiếu Nhi Thánh Thể Giáo Xứ Đức Hưng, Giáo Hạt Chư Prong, Gp. Kontum

03/08/2017 Leave a comment

Khai Mạc Trại Hè 2017 Thiếu Nhi Thánh Thể Giáo Xứ Đức Hưng,

Giáo Hạt Chư Prong, Gp. Kontum.

ĐOẠN VIDEO CLIP

XIN KÍNH MỜI

 

NGUỒN : Minh Sang
GPKONTUM (03/08/2017) KONTUM