Home > Ban MV-ĐoànThể, Giáo Phận KonTum, TàiLiệu, Thiếu Nhi Thánh Thể, TinTức, Video > Khai Mạc Trại Hè 2017 Thiếu Nhi Thánh Thể Giáo Xứ Đức Hưng, Giáo Hạt Chư Prong, Gp. Kontum

Khai Mạc Trại Hè 2017 Thiếu Nhi Thánh Thể Giáo Xứ Đức Hưng, Giáo Hạt Chư Prong, Gp. Kontum

03/08/2017

Khai Mạc Trại Hè 2017 Thiếu Nhi Thánh Thể Giáo Xứ Đức Hưng,

Giáo Hạt Chư Prong, Gp. Kontum.

ĐOẠN VIDEO CLIP

XIN KÍNH MỜI

 

NGUỒN : Minh Sang
GPKONTUM (03/08/2017) KONTUM

Advertisements
%d bloggers like this: