Home > Ban MV-ĐoànThể, Giáo Phận KonTum, TàiLiệu, TinTức, Video > Khóa Huấn Luyện Huynh Trưởng Giáo Lý Viên Giáo Hạt Chư Prong – Gp. Kontum

Khóa Huấn Luyện Huynh Trưởng Giáo Lý Viên Giáo Hạt Chư Prong – Gp. Kontum

03/08/2017

 Khóa Sư Phạm Giáo Lý Giáo Hạt Chư Prong – Gp. Kontum

Ban mục vụ Truyền thông Giáo phận Kontum xin giới thiệu
Khóa Huấn Luyện Huynh Trưởng Giáo Lý  Viên thuộc Giáo Hạt Chư Prong,
Giáo Phận Kontum :
I –   LỄ KHAI GIẢNG KHÓA SƯ PHẠM GL GIÁO HẠT CHƯ PRÔNG
(08/07/2017)

ĐOẠN VIDEO

 

 

II – LỄ BẾ GIẢNG KHÓA SƯ PHẠM GIÁO LÝ GIÁO HẠT CHƯPRÔNG
(29/07/2017)

ĐOẠN  VIDEO

 

NGUỒN : Sang Minh
GPKONTU (03.08.2017) KONTUM

Advertisements
%d bloggers like this: