Home > Ban Giáo Lý, Ban MV-ĐoànThể, Giáo Phận KonTum, TàiLiệu, TinTức, Video, Video > Thánh Lễ Tạ Ơn Bế Giảng Khóa Sư Phạm Giáo Lý Giáo Hạt Chư Prông 29.07.2017

Thánh Lễ Tạ Ơn Bế Giảng Khóa Sư Phạm Giáo Lý Giáo Hạt Chư Prông 29.07.2017

04/08/2017

THÁNH LỄ TẠ ƠN  BẾ GIẢNG  KHÓA SƯ PHẠM GIÁO LÝ GIÁO HẠT CHƯPRÔNG
29.07.2017

 

XIN KÍNH MỜI

VIDEO CLIP

 

NGUỒN : Sang Minh
Published on Aug 4, 2017
GPKONTUM (04/08/2017) KONTUM

Advertisements
%d bloggers like this: