Home > Giáo Phận KonTum, TinTức, Văn Phòng TGM, Văn Thư-Thông Báo > Cáo Phó : Bà Cố Maria Phạm Thị Nhật Đã Được Chúa Gọi Về Lúc: 12h30 thứ Sáu Ngày 04/08/2017

Cáo Phó : Bà Cố Maria Phạm Thị Nhật Đã Được Chúa Gọi Về Lúc: 12h30 thứ Sáu Ngày 04/08/2017

05/08/2017

Văn Phòng TGM xin kính báo:

 

“Ta là sự sống lại và là sự sống”

 

CÁO PHÓ

 

Trong niềm tín thác vào sự phục sinh của Đức KiTô

Giáo phận Kon Tum.

và Gia đình: * Linh mục Nicôla Vũ Ngọc Hải, OFM

Đang phục vu tại Giáo Xứ Hiếu Đức, Giáo Hạt Pleiku, Giáo Phận Kon Tum,

* Nữ tu Maria Cecilia Vũ Thị Thanh (Dòng Mân Côi)

Trân trọng báo tin:

Bà Cố MARIA PHẠM THỊ NHẬT

Sinh ngày: 25.4.1928.

Địa chỉ: Cincinnati, Ohio, Hoa Kỳ

Đã được Chúa gọi về lúc: 12h30 thứ Sáu ngày 04/08/2017.

Hưởng thọ: 89 tuổi.

Thánh lễ an táng lúc 10h00 sáng thứ Bảy ngày 12/08/2017.

Tại Nhà thờ St Maximilian Kolbe, Liberty Township, Cincinnati, Ohio, Hoa Kỳ

Xin hiệp thông cầu nguyện

cho linh hồn Bà Cố MARIA mau được hưởng tôn nhan Chúa.

R.I.P

GPKONTUM (05/08/2017) KONTUM

 

Advertisements
%d bloggers like this: