Home > Ban MV-ĐoànThể, Giáo Phận KonTum, GiáoPhận, Giới Thiệu, Sinh viên- hoc sinh, TinTức > Hội Trại Sinh Viên Công Giáo 2017- Giáo Phận Kontum

Hội Trại Sinh Viên Công Giáo 2017- Giáo Phận Kontum

11/08/2017

HỘI TRẠI SINH VIÊN CÔNG GIÁO 2017-GIÁO PHẬN KON TUM

XIN KÍNH MỜI

VIDEO CLIP

 

NGUỒN: Sang Minh
Published on Aug 11, 2017
GPKONTUM (11/08/2017) KONTUM

Advertisements
%d bloggers like this: