Archive

Archive for 12/08/2017

Lễ Trao Giải Hoa Núi Rừng III Năm 2017 – Giáo Phận Kontum

12/08/2017 Leave a comment

LỄ TRAO GIẢI HOA NÚI RỪNG III NĂM 2017 –  GP KON TUM

 XIN KÍNH MỜI

VIDEO CLIP

NGUỒN : Sang Minh
Published on Aug 11, 2017
GPKONTUM (12/08/2017) KONTUM

Advertisements

Bế Tắc Trong Đức Tin

12/08/2017 Leave a comment

Mùa Thường Niên Chúa Nhật 19 Năm A

1V 19,9a.11-13a; Rm 9,1-5; Mt 14, 22-33.   

                                         

 

 

BẾ TẮC TRONG ĐỨC TIN

 

Bài suy niệm

 

Thật quá nhiều chi tiết trong một bài Tin Mừng ngắn như hôm nay.  Ngay sau khi làm phép lạ hóa bánh ra nhiều, Đức Giêsu hấp tấp ra lệnh cho môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, còn Người giải tán dân chúng.  Sau đó Người rút lên núi cầu nguyện một mình.  Thuyền các môn đệ ra khơi gặp phải sóng gió, canh tư đêm đó Đức Giêsu đi trên nước đến với các môn đệ.  Môn đệ hú vía la hoảng “Ma đó”.  Người trấn an môn đệ bằng giọng đầy uy quyền: “Thầy đây đừng sợ!”.  Lấy lại bình tĩnh, ông Phêrô xin Đức Giêsu cho ông đi trên nước đến với Người.  Ông nhảy xuống biển bước đi mấy bước, thấy gió mạnh, ông đâm hỏang và bắt đầu chìm xuống, ông la lên:  “Xin Ngài cứu con với”.  Đức Giêsu cứu ông và trách ông hèn tin.  Thầy trò lên thuyền, thì gió lặng.  Môn đệ bái lạy và tuyên xưng Đức Giêsu là Con Thiên Chúa (x. Bài Tin Mừng Mt 14, 22-33). 

XIN XEM TIẾP…