Archive

Archive for 01/09/2017

Ngày Họp Mặt Giáo Hạt Pleiku Tháng 9.2017.

01/09/2017 Leave a comment

Văn Phòng TGM xin thông báo ngày họp mặt Giáo Hạt Pleiku tháng 9.2017.
* Địa điểm: Nhà Thờ Đức An, 20 Wừu, thành phố Pleiku.
* Thời gian: từ 8g30 đến 12g00 thứ Tư, ngày 06.9.2017
* Thành phần tham dự: Quý Cha và Quý Thầy Phó Tế đang phục vụ
trong Giáo Hạt Pleiku.

Xin kính mời tham dự đông đủ.

VPTGM

Lm Lu-y Nguyễn Quang Hoa
GPKONTUM (01/09/2017) KONTUM

 

Advertisements

Thánh Lễ Bổ Nhiệm Linh Mục Chánh Xứ Giáo Xứ La-Sơn (31-08-2017)

01/09/2017 Leave a comment

Thánh Lễ Bổ Nhiệm Linh Mục Chánh Xứ Giáo Xứ La Sơn-Giáo Hạt Mang Yang
Ngày 31-08-2017

 

NGUỒN: Sang Minh
Published on Sep 1, 2017
GPKONTUM (01/09/2017) KONTUM