Home > Giáo Phận KonTum, TinTức, Văn Phòng TGM, Văn Thư-Thông Báo > Ngày Họp Mặt Giáo Hạt Pleiku Tháng 9.2017.

Ngày Họp Mặt Giáo Hạt Pleiku Tháng 9.2017.

01/09/2017

Văn Phòng TGM xin thông báo ngày họp mặt Giáo Hạt Pleiku tháng 9.2017.
* Địa điểm: Nhà Thờ Đức An, 20 Wừu, thành phố Pleiku.
* Thời gian: từ 8g30 đến 12g00 thứ Tư, ngày 06.9.2017
* Thành phần tham dự: Quý Cha và Quý Thầy Phó Tế đang phục vụ
trong Giáo Hạt Pleiku.

Xin kính mời tham dự đông đủ.

VPTGM

Lm Lu-y Nguyễn Quang Hoa
GPKONTUM (01/09/2017) KONTUM

 

Advertisements
%d bloggers like this: