Home > Giáo Phận KonTum, TinTức > Ngày Họp Mặt Giáo Hạt Kontum Tháng 9.2017.

Ngày Họp Mặt Giáo Hạt Kontum Tháng 9.2017.

04/09/2017

Văn Phòng TGM xin thông báo ngày họp mặt Giáo Hạt Kontum tháng 9.2017.

* Địa điểm: Nhà Thờ Tân Hương, Kon Tum

* Thời gian: từ 8g30 đến 12g00 thứ Hai, ngày 11.9.2017

* Thành phần tham dự: Quý Cha và Quý Thầy Phó Tế

đang phục vụ trong Giáo Hạt Kontum.

Xin kính mời tham dự đông đủ.

VPTGM

Lm Lu-y Nguyen Quang Hoa

GPKONTUM (04/09/2017) KONTUM

Advertisements
%d bloggers like this: