Archive

Archive for 07/09/2017

Đại Hội Giáo Lý Toàn Quốc Lần V – Thuyết Trình 2:

07/09/2017 Leave a comment

ĐẠI HỘI GIÁO LÝ TOÀN QUỐC LẦN V 
Thuyết trình 2: ĐÀO TẠO GIÁO LÝ VIÊN,
CON NGƯỜI CỦA HIỆP THÔNG VỚI THIÊN CHÚA
(29/08/2017)

 

 

Kính thưa

Quí Cha, quí Tu sĩ nam nữ và quí Anh chị,

Đề tài của bài trình bày này là “Đào tạo Giáo lý viên, con người của hiệp thông với Thiên Chúa”. Để cho có nguồn, có ngọn, đề tài đòi phải có những suy tư thần học cho thấy nền tảng và bản tính của sự hiệp thông với Thiên Chúa để sau đó đề nghị những hướng đi cho việc đón nhận và sống hiệp thông với Thiên Chúa. Do đó, đề tài sẽ có hai đề mục chính:

–          Nền tảng thần học và đặc tính của sự hiệp thông với Thiên Chúa
–          Đường dẫn vào sự hiệp thông với Thiên Chúa
I- NỀN TẢNG THẦN HỌC VÀ ĐẶC TÍNH CỦA SỰ HIỆP THÔNG CỦA GIÁO LÝ VIÊN VỚI THIÊN CHÚA

Khi nói đến sự hiệp thông giữa người với người xem ra không có vấn đề, nhưng nói đến sự hiệp thông của giáo lý viên là con người thụ tạo với Thiên Chúa, Đấng Tạo hóa, chúng ta đứng trước một khó khăn căn bản là sự khác biệt về bản tính. Do đó, câu hỏi đặt ra là liệu giáo lý viên có thể hiệp thông với Thiên Chúa không?

XIN XEM TIẾP…

Advertisements

Thuyết Trình 1: Đào Tạo Giáo Lý Viên Con Người Của Hiệp Thông

07/09/2017 Leave a comment

ĐẠI HỘI GIÁO LÝ TOÀN QUỐC LẦN THỨ V GIÁO PHẬN XUÂN LỘC
(28/8-01/9/2017)
Thuyết trình 1: ĐÀO TẠO GIÁO LÝ VIÊN NÊN CON NGƯỜI CỦA HIỆP THÔNG
30 / 08/ 2017, 10:08:38

LỜI MỞ

Các giáo phận đã và đang nỗ lực đào tạo giáo lý viên cho giáo phận của mình. Tùy điều kiện, khả năng và nhu cầu, mỗi giáo phận tổ chức đào tạo theo quy mô thích hợp và đạt được kết quả như mong đợi.

Đại Hội Giáo Lý Toàn Quốc lần thứ V với chủ đề “Đào tạo giáo lý viên, con người của hiệp thông” là cơ hội để chúng ta nhìn lại công cuộc đào tạo hết sức quan trọng này, đặc biệt khi chúng ta đã có được một đường hướng chung về việc dạy giáo lý.

XIN XEM TIẾP…