Home > Giáo Hội Việt Nam, TinTức > Ban Thường Vụ Giáo Lý Toàn Quốc Và Các Giáo Tỉnh Nhiệm Kỳ 2017 – 2020

Ban Thường Vụ Giáo Lý Toàn Quốc Và Các Giáo Tỉnh Nhiệm Kỳ 2017 – 2020

08/09/2017

BAN THƯỜNG VỤ GIÁO LÝ TOÀN QUỐC & CÁC GIÁO TỈNH NHIỆM KỲ 2017-2020

 

 NGUỒN : giaolyductin.net
GPKONTUM (08/09/2017) KONTUM
Advertisements
%d bloggers like this: