Home > Ban MV-ĐoànThể, Giáo Phận KonTum, GiáoPhận, Giới Thiệu, Hội Legio Mariae, TàiLiệu, TinTức, Video > Thánh Lễ Tạ Ơn Ngày Truyền Thống Comitium Miền Pleiku

Thánh Lễ Tạ Ơn Ngày Truyền Thống Comitium Miền Pleiku

12/09/2017

THÁNH LỄ TẠ ƠN NGÀY TRUYỀN THỐNG COMITIUM MIỀN PLEI KU

(08/09/2017)

 

NGUỒN : Sang Minh
Published on Sep 11, 2017
GPKONTUM (12/09/2017) KONTUM

 

Advertisements
%d bloggers like this: