Home > Giáo Phận KonTum, TinTức, Văn Phòng TGM, Văn Thư-Thông Báo > Thiệp Mời Phong Chức Linh

Thiệp Mời Phong Chức Linh

24/09/2017

Thiệp Mời Phong Chức Linh

Văn Phòng TGM xin kính chuyển thiệp mời phong chức linh muc.

Thánh Lễ: 5g30 sáng thứ Sáu ngày 29.9.2017, tại Nhà Thờ Chính Tòa Kon Tum.

Xin Quý Cha mang lễ phục trắng.

VPTGM

Lm Lu-y Nguyễn Quang Hoa

 

GPKONTUM (24/09/2017) KONTUM

%d bloggers like this: