Home > Giáo Phận KonTum, TinTức, Văn Phòng TGM, Văn Thư-Thông Báo > Thánh Lễ Nhận Chính Xứ Plei Ngol Khóp Của Cha Philipphê Đỗ Đức Hoan SDB

Thánh Lễ Nhận Chính Xứ Plei Ngol Khóp Của Cha Philipphê Đỗ Đức Hoan SDB

27/09/2017

Văn Phòng TGM xin thông báo

Thánh Lễ nhận xứ của Cha Philipphê Đỗ Đức Hoan SDB, hiện là phó xứ,

nay Chính Xứ Plei Ngol Khóp, xã Ia Krêl, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai, thuộc Giáo Hạt Chư Prông.

* Thời gian: 09g30 thứ Năm, ngày 28.9.2017

* Địa điểm: Nhà thờ Plei Ngol Khop, hạt Chư Prông.

+ Xin Quý Cha mang lễ phục XANH.

VPTGM kính báo.

Lm Lu-y Nguyễn Quang Hoa

GPKONTUM (27/09/2017) KONTUM

Advertisements
%d bloggers like this: