Home > Ban MV-ĐoànThể, Giáo Phận KonTum, GiáoPhận, Giới Thiệu, TàiLiệu, Thiếu Nhi Thánh Thể, Thơ - Văn, TinTức > Giải Viết Văn Đường Trường Năm 2017 Tại Làng Sông Qui Nhơn

Giải Viết Văn Đường Trường Năm 2017 Tại Làng Sông Qui Nhơn

28/09/2017

GIẢI VIẾT VĂN ĐƯỜNG TRƯỜNG NĂM 2017
TẠI LÀNG SÔNG QUI NHƠN
Lễ Trao Giải Viết Văn Đường Trường năm 2017 đã diễn ra tại Làng Sông Qui Nhơn,
với sự tham gia của Đức Cha Matthêu Nguyễn Văn Khôi, Giáo phận Qui Nhơn,
Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân, Giáo phận Đà Nẵng,
các Cha trưởng ban Văn hóa của một số Giáo phận và các tác giả thơ văn Công giáo.
XIN CLICK VÀO

GPKONTUM (28/09/2017) KONTUM

Advertisements
%d bloggers like this: