Home > Giáo Phận KonTum, GiáoPhận, Giới Thiệu, Linh Mục Đoàn, LM-Tu Sĩ, TàiLiệu, TinTức, Video, Video > Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục, Giáo Phận Kon Tum, 29-09-2017- Phần II

Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục, Giáo Phận Kon Tum, 29-09-2017- Phần II

01/10/2017

THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC LING MỤC, GIÁO PHẬN KON TUM 29-09-2017- P.II

XIN KÍNH MỜI 

VIDEO CLIP

 

 

NGUỒN : Sang Minh
Published on Oct 1, 2017
GPKONTUM (01/10/2017) KONTUM
Advertisements
%d bloggers like this: