Home > Giáo Phận KonTum, GiáoPhận, Giới Thiệu, Linh Mục Đoàn, LM-Tu Sĩ, TàiLiệu, TinTức, Video > Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục, Giáo phận Kontum Phần I

Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục, Giáo phận Kontum Phần I

01/10/2017

THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC LING MỤC, GIÁO PHẬN KON TUM 29-09-2017

Phần I

XIN KÍNH MỜI

ĐOẠN VIDEO

 

NGUỒN : Sang Minh
Published on Sep 30, 2017
GPKONTUM (01/10/2017) KONTUM

Advertisements
%d bloggers like this: